วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 7
 

 คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer 7

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ TeamViewer_Setup.exe2.คลิกปุ่ม Run3.เลือก Install และคลิกปุ่ม Next4.คลิกเลือก personal / non-commercial use และคลิกปุ่ม Next5.คลิกให้มีเครื่องหมายถูกในช่องทั้ง 2 รายการ และคลิกปุ่ม Next6.คลิกเลือก No (default) และคลิก Finish7.หน้าจอโปรแกรม TeamViewer จะเปิดขึ้นมา ให้ท่านแจ้งรหัส ID และ Password
ที่เห็นในช่อง ทางทีมงานจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านได้