คำแนะนำและข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คำแนะนำก่อนการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผู้ใช้งานใหม่
บริการที่ท่านจะได้รับตลอดระยะเวลาลิขสิทธิ์
เมื่อผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ


  • - นำ Serial Number 16 หลัก ที่ได้มาจากสแคสการ์ด มาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ www.thaikaspersky.com
    เพื่อรับ (Activation Code 20 หลัก) เมื่อท่านป้อนข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว
    ระบบของเราจะส่งรหัสติดตั้งโปรแกรม 20 หลัก (Activation Code) ไปยัง e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียน
    ถ้าไม่ได้รับ e-mail โปรดตรวจสอบดูใน Junk Mail ของท่าน


  • - สำหรับผลิตภัณฑ์แบบ 3 PCs ท่านจะได้รับหมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial Number 16 หลัก) ชุดเดียวเท่านั้น และหลังจากลงทะเบียนเพื่อรับรหัสติดตั้งโปรแกรม (Activation Code 20 หลัก) จะได้รับรหัสติดตั้งโปรแกรม (Activation Code) เพียง 1 ชุดเท่านั้น โดยสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง 3 เครื่อง


  • - การติดตั้งโปรแกรม สามารถติดตั้งคนละวัน ไม่ต้องพร้อมกันได้ แต่เพื่อให้ท่านได้รับจำนวนวันของการใช้งานครบเต็มจำนวน แนะนำ ให้ติดตั้งโปรแกรมพร้อมกันทั้ง 3 เครื่องภายในวันเดียวกัน เพราะระบบจะอ้างอิงอายุการใช้งานนับจากเครื่องแรกที่ทำการติดตั้ง


  • - กรุณาเก็บรักษา Serial Number และ Activation Code ไว้ให้ดี เพื่อที่ท่านจะสามารถนำไปต่ออายุการใช้งาน (Renew) ได้ในปีต่อไปเครื่องหมาย "0" (ศูนย์) ในหมายเลขผลิตภัณฑ์ คือตัวเลข 0 (ศูนย์) ไม่ใช่อักษร O (โอ)


ประกาศ
ขณะนี้ ระบบการลงทะเบียน Kaspersky เวอร์ชั่น 2016
แบบ Serial Number ได้ทำการปิดการลงทะเบียนออนไลน์
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Service Center : 0-2203-7500
เพื่อรับทราบขั้นตอนการลงทะเบียน