Kaspersky for SME

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์
ข้อมูลสถานประกอบการ
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
 
โครงการ
ชื่อบริษัท
ที่อยู่บริษัท
 ประเภทธรุกิจ

เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
Website
เอกสารประกอบ
หนังสือรับรองบริษัทฯ
ภพ.20 หรือ ภพ.09
แผนที่แสดงที่ตั้ง (สามารถใช้เป็นที่จัดส่งสินค้าได้)
 
 
 
 
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ
ตำแหน่ง
แผนก
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์มือถือ
Email
   
ท่านรู้จัก Kaspersky SME Program ได้อย่างไร
 

ICOM TECH CO,. LTD
46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ตึก A ) ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 662-203-7500 Fax: 662-203-7511