กรุณากรอกข้อมูลเพื่อต่ออายุผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นอีก 1 ปี {* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก}
img
โปรดกรอกข้อมูล

 

 

ประกาศ
ขณะนี้ ระบบการลงทะเบียน Kaspersky เวอร์ชั่น 2016 หรือเวอร์ชั่นเก่า
แบบ Serial Number ได้ทำการปิดการลงทะเบียนออนไลน์
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Service Center : 022037500
เพื่อรับทราบขั้นตอนการลงทะเบียน