เราคือใคร

บริษัทไอคอม เทค จำกัด บริษัทคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เราเน้นการนำเข้าสินค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เราให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ผสมผสานความลงตัวของสินค้าให้เข้ากับชีวิตหลากสไตล์ สอดคล้องและตอบสนองความต้องการด้านไอทีของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย ซึ่งนับวันจะยิ่งมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นในการทำงานด้านต่างๆ และยังได้พัฒนาการบริการหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าได้ รับความพึงพอใจสูงสุดผ่านทางศูนย์บริการ Service Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริการหลังการขายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ และอุ่นใจในการดูแลสินค้าของผู้บริโภค

ศูนย์ปฏิบัติการAltCtrl

AltCtrl Itrust ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี StorageO2 Virus Immune Security File System ซึ่งจากการทำวิจัยและพัฒนาโดย บริษัท eRay Secure Co., Ltd. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่สามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสผนวกกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในการซ่อนข้อมูล เพื่อคอยตอบสนองความต้องได้อย่างมั่นใจจากภัยคุกคาม ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

icon dowload
icon vdo
icon faq

Homel About Usl Productl News & Activityl Where to buyl FAQl Contact Us