1. Itrust มีคุณสมบัติพิเศษ เช่นไรบ้าง

คุณสมบัติเด่นๆ ของ Itrust สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

A:คุณสมบัติด้านการปกป้องไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ

I:ITrust มีความสามารถในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสไม่ให้ไปติดแฟ้มงานหรือว่าไฟล์งานใดๆ ที่เก็บอยู่ใน ITrust ได้ นอกจากนี้ ITrust ยังมีความสามารถในการหยุดยั้งการแสดงผลต่างๆ ของไวรัสได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งถ้ามีไฟล์งานที่ติดไวรัสนำมาเก็บไว้ใน ITrust โดยที่เจ้าของนั้นไม่ทราบมาก่อนว่ามีไวรัสอยู่ในไฟล์งานนั้นๆ ไวรัสเหล่านั้นก็จะไม่สามารถแพร่กระจายหรือว่าแสดงผลใดๆ ได้ทั้งสิ้น จึงทำให้ไฟล์งานอื่นนั้นปลอดภัยจากการติดไวรัส จนกว่าจะมีการย้ายไฟล์ที่ติดไวรัสเหล่านั้นไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่า Flash Drive ยี่ห้ออื่นที่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่น Itrust ไวรัสเหล่านั้นจึงจะสามารถแสดงผลหรือว่าแพร่กระจายได้อีกครั้งนึง

A:คุณสมบัติด้านการซ่อนไฟล์และการรักษาความปลอดภัยของไฟล์ที่ซ่อนให้ยังคงเป็นความลับต่อไป

I:นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสแล้ว Itrust ยังมีความสามารถในการซ่อนไฟล์ที่ผู้ใช้งานไม่อยากจะให้บุคคลอื่นล่วงรู้ได้ ซึ่งไฟล์งานที่ซ่อนนั้นจะมีเพียงแค่ผู้ซ่อนเท่านั้นที่รู้ว่าใน Itrust มีไฟล์งานชนิดใดซ่อนอยู่ จึงทำให้ไม่ต้องกังวลเมื่อจะต้องให้ผู้อื่นยืม Flash Drive และไม่ต้องกังวลว่าไฟล์งานหรือว่าแฟ้มงานต่างๆ จะถูกบุคคลอื่นล่วงรู้ได้อีกต่อไป

II:ในกรณีที่ทำ Itrust หาย ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครสามารถเดาพาสเวิรด์ที่เจ้าของได้ตั้งไว้เพื่อที่จะเจาะระบบเข้าไปดูเอกสารหรือรูปภาพที่เป็นความลับต่างๆ ได้ เพราะว่า Itrust มาพร้อมเทคโนโลยี Force Format เมื่อใส่พาสเวิรด์ผิด 6 ครั้งติดต่อกัน จึงทำให้มั่นใจเอกสารความลับต่างๆ ก็ยังคงเป็นความลับต่อไปถึงแม้จะทำหายก็ตาม (ถ้าใส่พาสเวิรด์ผิดติดต่อๆ กัน 6 ครั้งจะทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบการซ่อนไฟล์รวมถึงไฟล์ที่ซ่อนไว้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้เช่นกัน แต่ผู้ใช้งานยังสามารถใช้งาน Itrust ในส่วนของแฟ้มงานสาธารณะ หรือส่วนที่ต้องการแชร์ข้อมูลให้ผู้อื่นได้รู้ได้อย่างปกติ การจะทำให้ระบบการซ่อนไฟล์กลับมาใช้ได้ปกตินั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้อง Format Itrust ใหม่อีกครั้งนึง)

2. Itrust ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างไร

A:โดยทั่วไปนั้นไวรัสใน OS windows ถูกสร้างมาให้มองเห็นไฟล์ที่อยู่ในระบบ FAT 32 หรือไม่ก็ NTFS ซึ่งระบบใน itrust จะไม่ใช่ทั้งสองแบบนี้ ดังนั้นตอนเริ่มต้นใช้งานจึงจำเป็นต้อง install driver เพื่อให้ window รู้จัก และถึงแม้จะนำไฟล์ที่มีไวรัสมาเก็บไว้ใน itrust ไวรัสก็ไม่สามารถแพร่กระจายได้เพราะว่าระบบของ itrust นั้นจะแตกต่างจากระบบที่ไวรัสจะมองเห็น จึงทำให้ไวรัสไม่สามารถแสดงผลใดๆ ทั้งสิ้นรวมทั้งไม่สามารถแพร่กระจายไปยังไฟล์งานอื่นๆ ที่เก็บไว้ใน itrust ได้

3. Itrust ดีกว่า USB Security Flash Drive ยี่ห้ออื่นยังไง

I:โดยทั่วไปของ USB Security Flash Drive ยี่ห้ออื่นๆ นั้นจะมีความสามารถในการป้องกันข้อมูลที่ไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ด้วยพาสเวิรด์เท่านั้น ซึ่งบุคคลอื่นยังคงเห็นและรู้ว่ามีไฟล์งานที่เจ้าของ USB Flash Drive นั้นไม่อยากให้คนอื่นเห็น ซึ่งต่างจาก itrust ที่จะซ่อนแฟ้มงานแฟ้มนั้นทำให้คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งลดปัญหาของการอึดอัดใจในยามที่ต้องบอกพาสเวิรด์ให้กับคนอื่นที่ต้องการยืม USB Flash Drive และยังป้องการการบาดหมางใจกันได้ในกรณีที่เจ้าของ USB Flash Drive ไม่อยากเปิดเผยพาสเวิรด์แต่บุคคลยังต้องการรู้เกี่ยวกับไฟล์ที่มีการป้องกันพาสเวิร์ดนั้นได้

II:นอกจากนั้น itrust ยังถูกออกแบบมาให้มีระบบที่ทำให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงผลและแพร่กระจายไปยังไฟล์งานต่างๆ ที่อยู่ในตัว itrust เองได้ จึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าถึงแม้จะแชร์ itrust ร่วมกับคนอื่นไวรัสก็ไม่สามารถติดมายังไฟล์งานอื่นๆ ที่อยู่ใน itrust ได้ (ไวรัสจะแสดงผลได้อีกทีนั้นก็ต่อเมื่อมีการนำไฟล์นั้นย้ายไป USB Flash Drive ยี่ห้ออื่นหรือคอมพิวเตอร์)

III:ถ้าในกรณีที่ทำ itrust หาย ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครสามารถเจาะรหัสได้เพราะว่า itrust มีระบบ force format ในกรณีที่ใส่พาสเวิรด์ผิด 6 ครั้ง จึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าถ้าใช้ itrust แล้วข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่มีทางถูกผู้อื่นล่วงรู้ได้อย่างแน่นอน (ถ้าใส่พาสเวิรด์ผิดติดต่อๆ กัน 6 ครั้งจะทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบการซ่อนไฟล์รวมถึงไฟล์ที่ซ่อนไว้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้เช่นกัน แต่ผู้ใช้งานยังสามารถใช้งาน Itrust ในส่วนของแฟ้มงานสาธารณะ หรือส่วนที่ต้องการแชร์ข้อมูลให้ผู้อื่นได้รู้ได้อย่างปกติ การจะทำให้ระบบการซ่อนไฟล์กลับมาใช้ได้ปกตินั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้อง Format Itrust ใหม่อีกครั้งนึง)

4. ทำไมถึงต้องใช้ itrust ในเมื่อมีโปรแกรมซ่อนไฟล์ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเตอร์เน็ต

I: จริงอยู่ที่มีโปรแกรมซ่อนไฟล์ให้ดาวน์โหลดแบบฟรีให้ใช้ตามอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย แต่ท่านจะมั่นใจได้หรือว่าของฟรีเหล่านั้นจะสามารถปกป้องข้อมูลที่สำคัญของท่านได้อย่างจริงจัง ในเมื่อผู้พัฒนาไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เลย และท่านจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะมี firmware ใหม่ๆ ให้อัพเดทอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ซึ่งต่างจาก itrust ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท eRaysecure ผู้ที่มีความชำนาญในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลรวมถึงการศึกษาและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ จากประเทศไต้หวัน ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ในระบบรักษาความปลอดภัยของ itrust นอกจากนั้นตัว itrust เองยังสามารถอัพ firmware ใหม่ๆ ได้อีกในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่า firmware เก่านั้นต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

II:นอกจากระบบซ่อนไฟล์ที่ Itrust มีนั้น Itrust ยังมีระบบป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสไม่ให้ไปติดแฟ้มงานอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งท่านไม่สามารถหาได้จาก Flash Drive ยี่ห้อใดๆ

5. ทำไมต้องใช้ itrust ในเมื่อมีโปรแกรมที่สามารถป้องกันไวรัสใน Flash Drive ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเตอร์เน็ต

A:จริงอยู่ที่มีโปรแกรมป้องกันการแพร่กระจายไวรัสใน Flash Drive ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเตอร์เน็ต แต่ว่าโปรแกรมเหล่านั้นเขียนขึ้นมาเพื่อใช้งานกับ Flash Drive ปกติซึ่ง Flash Drive ปกตินั้นถูกสร้างขึ้นมาในระบบที่ OS Window สามารถเห็นได้ซึ่งทำให้ไวรัสก็สามารถเห็น Flash Drive นั้นๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมป้องกันไวรัสนั้นจำเป็นที่จะต้อง update โปรแกรมของตัวเองให้ทันกับไวรัสใหม่ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละวัน ซึ่งถ้าวันใดที่ผู้เขียนโปรแกรมเกิดหยุดการพัฒนา นั่นหมายความว่าโปรแกรมเหล่านั้นก็ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้เต็ม 100% อีกต่อไป มากไปกว่านั้นโปรแกรมฟรีที่สามารถหาดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าทางผู้พัฒนานั้นจะพัฒนาโปรแกรมต่อไปเรื่อยๆ ให้ทันกับไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละวัน หรือว่าวันใดจะหยุดการพัฒนาโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งแตกต่างกับ itrust โดยสิ้นเชิง เพราะว่า itrust ถูกเขียนขึ้นมาด้วยระบบการปฏิบัติการเฉพาะที่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการปกติที่ไวรัสสามารถมองเห็นได้ดังนั้น itrust จึงสามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างแน่นอน

6. ใครที่เหมาะสมกับการใช้งาน Itrust

I:บุคคลที่เหมาะสมกับการใช้ Itrust มีดังต่อไปนี้

 • บุคคลที่ต้องการ Flash Drive แบบที่ไม่ธรรมดาซึ่งมีความสามารถสูงกว่า Flash Drive ปกติทั่วๆ ไป
 • บุคคลที่มีการใช้งาน Flash Drive กับคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไป
 • บุคคลที่มีไฟล์งาน รูปภาพ หรือแม้แต่ คลิปวิดิโอสำคัญๆ ที่ต้องการเก็บไว้เป็นความลับ
 • บุคคลที่มักจะต้องแบ่งปัน Flash Drive ให้กับบุคคลอื่นรอบข้างยืมเสมอๆ
 • บุคคลที่กลัวการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ในไฟล์งาน รูปภาพหรือแม้แต่คลิปวิดิโอต่างๆ

II:แต่จริงๆ แล้ว ITrust นั้นเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปทุกๆ คน เพราะว่า ITrust ก็คือ Flash Drive ที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลแบบพกพาซึ่งมีน้ำหนักเบา (15 กรัม) ผนวกกับความสามารถพิเศษในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและหยุดยั้งการแสดงผลของไวรัสต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงมีความสามารถพิเศษในการซ่อนไฟล์ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการให้บุคคลอื่นล่วงรู้ได้อีกต่างหาก

7. อยากทราบวิธีการใช้งาน itrust

A:ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ itrust ได้จากหน้า download ซึ่งจะมีทั้งคู่มือการใช้ itrust เบื้องต้นและคู่มือตัวเต็มพร้อมรูปประกอบ

8. เปิด itrust แล้วไม่เจอแฟ้มหรือไฟล์ใดอยู่ใน itrust เลยทั้งๆ ที่เก็บไว้ในแฟ้มสาธารณะ
(Public folder)

A:ในกรณีที่เรียกใช้งาน itrust แล้วไม่เจอแฟ้มหรือว่าไฟล์ใดๆ ใน itrust เลยถึงแม้จะเก็บไว้ในแฟ้มสาธารณะ (Public Folder) ให้ท่านกด F5 เพื่อ refresh หน้าจออีกครั้งนึง (อย่างไรก็ตามการกด F5 นี้จะสามารถเรียกแฟ้มสาธารณะ (Public Folder) ออกมาเท่านั้น ส่วนแฟ้มงานส่วนตัวที่ถูกซ่อนด้วยพาสเวิรด์ ก็ยังต้องปลดล๊อค ด้วยวิธีการใส่พาสเวิรด์เช่นเดิม)

9. การ save ไฟล์ใน itrust

I:เนื่องจาก itrust ถูกสร้างด้วยระบบเฉพาะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทาง eRaysecure ในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสไปสู่ไฟล์ต่างๆ ที่เก็บอยู่ใน itrust ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถสร้างไฟล์งใหม่ได้โดยตรงจาก itrust และไม่สามารถ save ไฟล์ลง itrust ได้โดยตรง (ในกรณีที่ไฟล์งานนั้นไม่ได้ถูกย้ายมาเก็บไว้ใน itrust อยู่ก่อนแล้ว) ดังนั้นวิธี save ไฟล์ที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้

II:ในกรณีที่ที่ไฟล์นั้นไม่ได้เก็บอยู่ใน itrust *

 • ท่านจำเป็นต้องย้ายไฟล์เหล่านั้นๆ เข้ามาเก็บไว้ใน itrust ก่อนแล้วจึงค่อยเปิดไฟล์นั้นตามวิธีใน ข้อ 4 ซึ่งเมื่อย้ายไฟล์เข้ามาเก็บไว้ใน itrust เรียบร้อยและเปิดไฟล์ตามวิธีในข้อ 4 แล้ว ท่านสามารถกดเครื่องหมาย save ได้โดยตรงจากโปรแกรมเลย

III:ในกรณีที่ไฟล์นั้นเก็บอยู่ใน itrust เรียบร้อย*

 • ถ้าไฟล์เหล่านั้นถูกย้ายมาเก็บที่ itrust เรียบร้อยแล้ว ท่านจำเป็นต้องเรียกเปิดไฟล์นั้นๆ ตามวิธีในหัวข้อ 4 ซึ่งถ้าทำตามวิธีนี้แล้ว ท่านสามารถกด save ไฟล์ได้โดยตรงเหมือนเช่นการ save ไฟล์ทั่วๆ ไป โดยกดที่รูปสัญลักษณ์การ save งานนั้นในโปรแกรมได้โดยตรง

หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถ save ไฟล์พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ได้โดยตรงลงใน itrust ด้วยวิธีการ save as ดังนั้นถ้าท่านต้องการ save ไฟล์ด้วยวิธีนี้ ท่านจำเป็นจะต้อง save ไฟล์เหล่านั้นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจึงค่อยย้ายไฟล์นั้นกลับเข้ามาใน itrust อีกครั้งนึง

10. การ copy file ใส่ใน itrust ด้วยวิธี copy และ paste หรือว่าเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยวิธี rename

A:ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลากไฟล์มาวางไว้ใน itrust แต่เลือกใช้วิธี copy file โดย copy และ paste หรือกรณีเปลี่ยนชื่อไฟล์โดยวิธี rename แล้วเกิดปัญหาไฟล์นั้นไม่สามารถเปิดได้เพราะว่า window ไม่รู้จักไฟล์นั้นๆ วิธีแก้ไขคือท่านต้องพิมพ์ชื่อไฟล์นั้นใหม่โดยต้องใส่นามสกุลของโปรแกรมนั้นตามหลังชื่อลงไปด้วย เช่น test.doc สำหรับโปรแกรม word, test.xls สำหรับโปรแกรม excel, test.ppt สำหรับโปรแกรม powerpoint ,และ test.jpg สำหรับการดูรูปภาพ

11. สเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ itrust ได้ควรเป็นเช่นไร

A:สำหรับการใช้งาน itrust นั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านควรจะมีสเปคดังต่อไปนี้

 • CPU: Pentium หรือ processor ที่สูงกว่า
 • RAM: มากกว่า 256 MB (สำหรับ OS Vista และ Windows 7 เราขอแนะนำว่าควรมี RAM มากกว่า 1 GB)
 • PC หรือ Notebook ที่สนับสนุน USB 2.0
 • ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 32 bit หรือ 64 bit XP(SP2 หรือว่าสูงกว่า), Vista, Windows 7
(Itrust สามารถทำงานร่วมกับ OS Window เท่านั้น)
12. ถ้ามีปัญหาการใช้งาน itrust สามารถแจ้งหรือว่าติดต่อได้ทางไหนบ้าง

A:ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาด้านการใช้งานสามารถติดต่อมาได้ที่

1.AltCtrl Service Center 02-612-2112

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8:00-17:00

2.E-mail: [email protected]

icon dowload
icon vdo
icon faq

Homel About Usl Productl News & Activityl Where to buyl FAQl Contact Us