ข่่าวสาร » อาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสจาก USB

อาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสจาก USB

  • 27 ตุลาคม 2553l
  • ข่่าวสาร ไอคอม เทค

เนื่องด้วยมีการใช้ USB อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้จึงทำให้ USB เป็นพาหนะชนิดหนึ่งที่สามารถแพร่กระจายไวรัสไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจำนวนมากของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มักจะเพิกเฉยเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสแต่ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเช่นเคย ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเสี่ยงมากในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสซึ่งคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเจ้าไวรัสนั้นจะทำอันตรายใดๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์บ้างอย่างไรก็ตามเราสามารถสรุปอาการและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อคอมพิวเตอร์ติดไวรัสดังต่อไปนี้

การทำลายระบบปฏิบัติการ

  • ไวรัสอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงค่า registry ของ windows ซึ่งทำให้ระบบ windows ไม่สามารถแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความยากลำบากในการตรวจหาไวรัสในเครื่อง
  • ไวรัสอาจจะผู้ใช้งานไม่สามารถเข้างานหน้าต่างคำสั่งหรือพวก pop up ต่างๆ ได้ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนได้
  • ไวรัสคอมพิวเตอร์บางตัวอาจจะทำให้ระบบค้างและไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาและเจอคำว่า “Kavo” หรือ “Tavo” แสดงบนหน้าจอหลังจากนั้นเครื่องจะค้างและไม่สามารถใช้งานใดๆ ได้
  • ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลงและอาจจะทำให้ระบบบางตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดตัวเองลง ซึ่งเป็นผลให้คอมพิวเตอร์ค้างและไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถทำให้โปรแกรมในเครื่องทำงานผิดพลาด หรืออาจจะไม่สามารถ log in เข้า safe mode ได้และอาจจะทำให้วันที่และนาฬิกาที่แสดงเวลาบนหน้าคอมพิวเตอร์ผิดพลาดได้

หยุดยั้งการทำงานของโปรแกรม antivirus

  • ไวรัสคอมพิวเตอร์บางตัวมีความสามารถในการหยุดการทำงานบางส่วนของโปรแกรม antivirus ได้
  • ไวรัสคอมพิวเตอร์ยังสามารถทำให้โปรแกรม antivirus ไม่สามารถ update ฐานข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ซึ่งจะทำให้โปรแกรม antivirus นั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำงานเพื่อหยุดยั้งไวรัสคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งเป็นการปกป้องตัวเองจากการตรวจจับโดยโปรแกรม antivirus ไปในตัวด้วย

หยุดยั้งการทำงานของระบบเครือข่าย

  • ไวรัสบางชนิดมีความสามารถในการยับยั้งการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายได้ เช่น ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้เป็นต้น

ทำไม USB ไวรัสถึงกำจัดได้ยากและ Antivirus ทำไมถึงกำจัดไวรัสพวกนี้ไมได้ในทันที

โดยปกติแล้ว USB ไวรัสอาจจะประกอบด้วยไฟล์หลายๆ ตัวที่มีความสามารถในทำงานเชื่อมต่อถึงกันและกันรวมถึงทำงานร่วมกันได้ โดยเริ่มแรกไวรัสเหล่านี้จะทำการฝังตัวเองติดกับระบบเซอร์วิสของ windows และจะแสดงผลในเวลาเดียวกัน ดังนั้นมันจึงทำให้เราไม่สามารถกำจัดไวรัสพวกนี้ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าถ้าเรากำจัดเจ้า malware พวกนี้ออกไปตัวนึง มันก็สามารถถูกสร้างใหม่ได้จาก malware ตัวอื่นเช่นกัน หลายๆ ท่านอาจจะเกิดคำถามในใจแล้วว่า Antivirus ที่เรามีในเครื่องทำไมถึงไม่สามารถกำจัดมันได้ในทันทีเลย คำตอบเรื่องนี้ง่ายมากและกุญแจสำคัญคือ database ของโปรแกรม antivirus นั่นเอง โดยปกติแล้ว database จะต้องประกอบด้วยตัวอย่างของไวรัสและ signatures พร้อมทั้งจะต้องมี serial solution ในการค้นหาและกำจัดไวรัสเหล่านั้นด้วย ซึ่งระหว่างที่บริษัท antivirus เหล่านั้นทำการเก็บตัวอย่างของไวรัสใหม่ๆ รวมถึง signature ของไวรัสเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลของ database ใหม่ๆ ให้โปรแกรม antivirus สำหรับการ update โปรแกรม ช่วงเวลานี้โปรแกรม antivirus จะไม่สามารถตรวจพบเจอไวรัสได้ ซึ่งพวกไวรัสเหล่านี้อาจจะมีความสามารถที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ internet เพื่อ update database ใหม่ๆ ได้ รวมถึงอาจมีความสามารถในการหยุดยั้งโปรแกรม antivirus ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมเหล่านี้สแกนผิดพลาดในการหาไวรัสได้ จึงเป็นการยากขึ้นไปอีกในการที่จะกำจัดไวรัสเหล่านั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

icon dowload
icon vdo
icon faq

Homel About Usl Productsl News & Activityl Where to buyl FAQl Contact Us